รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

ครอบคลุมทั่วโลก

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ได้ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการขยายฐานการให้บริการให้กว้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้อง การ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ด้วยเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน สามารถให้บริการที่รวดเร็ว ฉับไว ซึ่งลูกค้า สามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ หรือสำนักงาน สาขาในเขตภูมิภาคทั้ง 18 สาขา

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าเสมอ โดยการสำรวจเฟ้นหาอู่ซ่อมรถที่ได้มาตราฐาน และ แต่งตั้งเป็นตัวแทนในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรถของลูกค้าให้ได้ตรง ตามความต้องการมากที่สุด ลูกค้าสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มได้ที่แผนกสินไหมทดแทนรถยนต์ โทร. 0-2686-8616

ด้วยศักยภาพและความพร้อมของ บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด เราสามารถมอบบริการได้ทั่วโลกโดยผ่านเครือข่าย โตเกียวมารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัดที่มีสำนักงาน สาขา และบริษัทในเครือกว่า 399 เมือง ใน 36 ประเทศทั่วโลก

 

ไทย

บรูไน

อินโนนีเซีย

พม่า

ไต้หวัน

จีน

เกาหลี

ฟิลิปปินส์

อินเดีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

เวียดนาม

 

"ทุกก้าว คือก้าวที่มั่นคง"

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮั่วเซียง จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2495 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มให้ บริการรับประกันอัคคีภัย และ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2496 บริษัทฯ ก็ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับประกันภัยรถยนต์ และใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี พ.ศ. 2518

ความมั่นคงของ บริษัทโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานและขยายฐานบริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัท โตเกียวมารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัยที่เก่าแก่ที่สุดของประทศญี่ปุ่น

ในปี 2545 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของ โตเกียวมารีน นิจิโดและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขยายธุรกิจ ในทุกภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับภูมิภาคเอเชียได้มีการก่อตั้ง บริษัท โตเกียวมารีนเอเชีย จำกัด (Tokio Marine Asia Pte. Ltd.) ขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคนี้ และมีบทบาทในการส่งเสริม และกำกับดูแลการ บริหารงานของบริษัทในเครือโตเกียวมารีนในภูมิภาคเอเชีย

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ส่งผลให้การบริหารงานของบริษัทในเครือ มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ด้วยความช่วยเหลือ และสนับสนุน และการบริหารงานแบบมืออาชีพจากทีมงานของกลุ่มบริษัท โตเกียวมารีน นิจิโด รวมทั้งการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากโตเกียวมารีนเอเชีย

ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับโตเกียวมารีนมากว่า 40 ปี ประกันภัยศรีเมือง จึงได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 เพื่อความสอดคล้อง เป็นสากล และเป็นหนึ่งเดียวกัน ของบริษัทในเครือโตเกียวมารีนทั่วโลก

ในด้านความมั่นคงของฐานะการเงิน โตเกียวมารีนแอนด์นิจิโด จัดได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดบริษัทหนึ่ง และได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่งให้อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือสูงสุด เช่น AA จาก Standard & Poor's, Aa2 จาก Moody's และ AAA จาก JCR. (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552)

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ โดยการมอบความมั่นคงและหลักประกันภัยให้แก่สังคมไทย ผ่านการให้บริการรับประกันภัย พนักงานของโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัยทุกคน พร้อมเสมอที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

 

ในการจัดลำดับ บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 71 บริษัท โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกัยภัย (คปภ.) ครั้งล่าสุด ลำดับของ บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด แยกตามประเภทของ การประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้

การจัดลำดับบริษัทประกันวินาศภัย แยกตามประเภทของการรับประกันภัยสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

การรับประกันภัย

ทางทะเลและขนส่ง

การรับประกันภัย

เบ็ดเตล็ด

การรับประกันภัย

อัคคีภัย

การรับประกันภัย

รถยนต์

ลำดับของบริษัท

โดยรวม

อันดับที่ 1

อันดับที่ 10

อันดับที่ 27

อันดับที่ 10

อันดับที่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลประจำปี

รางวัลประกันภัยดีเด่น ประเภทชมเชย ประจำปี 2551

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2551 ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี คุณอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ เป็นผู้มอบรางวัลต่าง ๆ โดย บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2551 รับมอบโดยคุณโยอิจิ ทามากาคิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ

 

ประวัติบริษัท โตเกียวมารีน ศรีเมือง บริษัทโตเกียวมารีนศรีเมือง

ประวัติบริษัทโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัยจำกัด