รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

โดยมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์พิจารณาดังนี้ คือ

•

มีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับสูง

•

พัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

•

ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

•

ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ คืนกำไรสู่สังคม

•

มีบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

ปัจจุบัน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มากกว่าที่กฎหมายกำหนด มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,093 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตราเงินกองทุนเกินที่กรมการประกันภัยกำหนดสูงถึง 691 ล้านบาท ให้บริการครอบคลุม 69 สาขาทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของอาคเนย์ฯ ทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง อบอุ่นและมั่นคงตลอดไป

ความมั่นคงทางการเงิน ของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย

 

ธุรกิจในกลุ่มบริษัท tcc

 

หนึ่งในธุรกิจ ทีซีซี กรุ๊ป ฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง

 

ธุรกิจในกลุ่มบริษัท TCC

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของบริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป (TCC GROUP) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดิ์ เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคง แข็งแกร่งทางด้านการเงินชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 200 บริษัท ประกอบด้วย 5 สายธุรกิจหลัก อันได้แก่

สายธุกิจเครื่องดื่ม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

สายธุรกิจเครื่องดื่ม

มีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มตราช้าง เป็นบริษัทแม่

สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า บริษัทเบอร์ยุคเกอร์

สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าและสินค้าอุปโภคบริโภค

มีบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัททีซีซี แคปปิตอล

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีบริษัท ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ จำกัด กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล โรงแรมพลาซ่า แอทธินี และพันธุ์ทิพย์พลาซ่า

สายธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร

สายธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร

มีบริษัท ทีซีซี อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด เป็นบริษัทแม่ ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมน้ำตาล และการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ

สายธุรกิจทางการเงิน ได้แก่บริษัทอาคเนย์ประกันภัย  บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต

สายธุรกิจบริการทางเงิน

ได้แก่ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน โดยมีบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด เป็นบริษัทแม่ ประกอบด้วย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่มทีซีซี ผสานกับประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ตั้งมั่นอยู่บน เสถียรภาพความมั่นคงทางการเงิน ยึดมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย และสร้างสรรค์รูป แบบประกันภัยที่เน้นประโยชน์สูงสุด รวมถึงได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันภัย สามารถสร้างหลักประกันความคุ้มครองทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคน ไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไป

อาคเนย์ประกันภัย ประกันราคาถูก

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความผาสุกมั่นคงแก่คนไทย ยึดมั่นในหลักวิชาการแห่งการประกันภัย เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก และใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นตราสัญลักษณ์ ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

ประวัติบริษัทอาคเนย์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันขนส่ง ประกันอุบัติเหตู

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยรับประกันด้านอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว การ ดำเนินกิจการเจริญเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอด ต่อมาจึงได้ขยายกิจการ การรับประกันชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2493 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ แต่ต่อมาได้แยกกิจการออกจากกัน ตามพระราชบัญญัติการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยแยกการดำเนินกิจการประกันวินาศภัยออกจากกิจการประกันชีวิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 ในชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย 2000 จำกัด และต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นมา

 

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 63 ปี ประกอบกับการที่คณะผู้บริหารจัดการ และพนักงานได้มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ด้วยเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยยึดมั่นในหลักแห่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เพื่อเป็นหลักประกันว่า สินทรัพย์ของผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามสัญญาในทุกกรมธรรม์

 

 

ประวัติความเป็นมา บริษัทอาคเนย์ประกันภัย