รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

อุ่นใจสิงห์นักบิด  กับประกันภัย ประกันรถจักรยานยนต์ ประเภท 3  ของ

 

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครอง ต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของคู่กรณีด้วยวงเงินที่สูงสุด ทำให้ท่านหมดห่วงในการขับขี่ และยังให้ความคุ้มครองรถประกันในส่วนของ  ค่ารักษาพยาบาล และ อุบัติเหตุส่วนบุคคล จึงทำให้ท่านมีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจาก พรบ.  และยังมีวงเงินประ

กันตัวผู้ขับขี่  ในคดีอาญา อันอาจจะเกิดขึ้น ด้วยความมั่นคง ของบริษัทและเบี้ยประกันที่เรียกได้ว่าถูก  แล้ววันนี้สิงห์นักบิดก็อุ่นใจมากขึ้น

 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกันภัยประกัย จำกัด

 

 

เงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัย

สำหรับ รถจักรยานยนต์ ประเภท 3

                          เงื่อนไขความคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

1

บาดเจ็บ / เสียชีวิต บุคคลภายนอก

100,000

100,000

100,000

2

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

200,000

200,000

200,000

3

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ไม่คุ้มครอง

50,000 x 1

50,000 x 2

4

ค่ารักษาพยาบาล

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

5

ประกันตัวผู้ขับขี่

300,000

300,000

300,000

อัตราเบี้ยประกันภัย

ประเภทรถจักยานยนต์

เบี้ยประกันภัย รวมอากร และ VAT

ส่วนบุคคล

(610)  ไม่เกิน 110 cc.

1,200

1,700

1,900

(610)   เกิน 110 cc.

1,300

1,800

2,000

เพื่อการพาณิชย์

(620)  ไม่เกิน 110 cc.

1,500

2,000

2,200

(620)   เกิน 110 cc.

1,600

2,100

2,300

รับจ้างสาธารณะ

(630)  ไม่จำกัด cc.

1,700

2,200

2,400