รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

 

Kurnia Thailand

Corporate Profile

บริษัทคูเนียประกันภัย
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จสูงสุด ทั้งในประเทศมาเลเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด จะยึดหลักการดำเนินธุรกิจอันเป็นธรรมของกลุ่ม Kurnia ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแบบฉบับในการดำเนินธุรกิจ โดยเราจะมุ่งรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน ตลอดจนเสนอผลตอบแทนและโอกาสทางธุรกิจที่ดีแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ

เพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ในเดือน มกราคม 2545 และได้จัดตั้งสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อมอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า ปัจจุบันเรามีสาขาทั้งหมด 4 สาขา และอู่ในเครือมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงบุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่า 160 คนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและให้การบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ
ทัศนวิสัย

วิสัยทัศน์ของเรา "ความเป็นเลิศในการบริการ"
บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยาวนาน จึงเสนอการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ

เราจึงได้สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการเสนอสินค้าและบริการ ที่สนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมาย

ยึดหลัก "ทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องนับตั้งแต่ครั้งแรก"
ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าความต้องการของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานการบริการที่ดีแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม และจัดตั้งนโยบายการบริการที่ดีแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมพนักงานให้พร้อม ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่หันหลังกลับไปสู่อดีต แต่เราจะมุ่งตรงไปยังวิสัยทัศน์แห่งอนาคต เนื่องจากวิสัยทัศน์ หรือความสามารถที่จะมองเห็นโอกาสในอนาคต เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการเติบโตต่อไปในอนาคต

ภารกิจ
เน้นการบริการที่เป็นเลิศโดยใช้หลัก "
Total Quality Management"
จัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยให้แก่พนักงาน
ดูแลเอาใจใส่ต่อองค์กรและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

บุคลากร
บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักดีว่าแม้องค์กรจะมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี และมีความรู้ความชำนาญ ด้านเทคนิคต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเสริมสร้างให้บริษัทฯ เติบโตและประสบความสำเร็จได้ หาก ปราศจากบุคลากรที่ดีคอยสนับสนุน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยการจัดแผนการฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบใหม่ ทั้งนี้ด้วยขบวนการคัดสรรและจัดหาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานดังกล่าว ทำให้เชื่อมั่นว่า บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด จะสามารถเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งในธุรกิจประกันวินาศภัยของ

   

 

ประวัติบริษัทคูเนียประกันภัย

บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (KIT) ก่อตั้งขึ้นในเดือน สิงหาคม 2544 หลังจาก Kurnia Damai Sdn. Bhd. ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เอเชีย ไดนามิค ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นการเริ่มแผน งานขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก ทุนสนับสนุนและทรัพยากรต่างๆ จำนวนมากถูกนำมาใช้ในการก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ จนประสบความสำเร็จในระดับเดียว กับ Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad ได้อย่างแน่นอน

บริษัทคูเนียประกันภัยความเป็นมา