รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

สิทธิพิเศษสำหรับ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ข้าราชการ 

 

ด้วยอัตราเบี้ยกันพร้อมส่วนลด 50%  ที่ช่วยให้ท่านยิ้มไม่หุบ ด้วยประกันชั้น 1 ปกติ     คุ้มครองรถของท่านทุกกรณีเกิดเหตุ(ตามนิยาม)  ด้วยทุนประกันสูงสุด 80% ของราคาท้องตลาด  แต่จ่ายด้วยราคาเบาๆ แล้วอย่างนี้ท่านคงยิ้มจนแก้มปริ  ด้วยความคุ้มครองของ บริษัทประกันภัย ชั้นนำ

ประกันภัยเบี้ยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ลด 50%  ครู ตำรวจ หมอ ไปรษณีย์ แพทย์ ทหาร

รถยนต์กระบะ

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ทุนประกัน

ไม่เกิน  3 ตัน

ไม่เกิน 3 ตัน

ไม่เกิน 3  ตัน

ไม่เกิน 3 ตัน

เบี้ยรวม

ชำระเพียง

เบี้ยรวม

ชำระเพียง

เบี้ยรวม

ชำระเพียง

เบี้ยรวม

ชำระเพียง

           300,000

 

          -  

 

          -  

    12,604

    11,848

    12,604

    11,848

           350,000

    12,012

    11,291

    12,231

    11,497

    13,444

    12,637

    13,444

    12,637

           400,000

    12,757

    11,992

    13,097

    12,311

    14,284

    13,427

    14,285

    13,428

           450,000

    13,502

    12,692

    13,861

    13,029

    15,125

    14,218

    15,125

    14,218

           500,000

    14,246

    13,391

    12,630

    11,872

    15,965

    15,007

    15,965

    15,007

           550,000

    14,990

    14,091

    15,396

    14,472

    16,805

    15,797

 

          -  

           600,000

    15,735

    14,791

    16,161

    15,191

 

          -  

 

          -  

           650,000

    16,480

    15,491

 

          -  

 

          -  

 

          -  

 รถเก๋ง กลุ่ม 3

 ปีที่ 2 

 ปีที่ 3

 ปีที่ 4

 ปีที่ 5

 ทุนประกัน 

 ไม่เกิน 2,000 ซีซี

 เกิน 2,000 ซีซี

 ไม่เกิน 2,000 ซีซี

 เกิน 2,000 ซีซี

 ไม่เกิน 2,000 ซีซี

 เกิน 2,000 ซีซี

 ไม่เกิน 2,000 ซีซี

 เกิน 2,000 ซีซี

 เบี้ยรวม

 ชำระ

 เบี้ยรวม

 ชำระ

 เบี้ยรวม

 ชำระ

 เบี้ยรวม

 ชำระ

 เบี้ยรวม

 ชำระ

 เบี้ยรวม

 ชำระ

 เบี้ยรวม

 ชำระ

 เบี้ยรวม

 ชำระ

           500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,343

    13,339

 12,897

    11,994

           550,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,956

    13,909

 13,471

    12,528

           600,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,956

   13,909

 13,444

   12,503

 15,629

    14,535

 14,005

    13,025

           650,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,570

   14,480

 13,993

   13,013

 16,271

    15,132

 14,619

    13,596

           700,000

 

 

 

 

 14,500

   13,485

 13,484

   12,540

 16,183

   15,050

 14,540

   13,522

 16,914

    15,730

 15,912

    14,798

           750,000

 

 

 

 

 15,566

   14,476

 13,989

   13,010

 16,797

   15,621

 15,088

   14,032

 17,557

    16,328

 15,776

    14,672

           800,000

 15,832

   14,882

 14,226

   13,372

 16,634

   15,636

 14,994

   14,094

 17,140

   16,112

 15,634

   14,696

 18,919

    17,784

 16,339

    15,359

           850,000

 16,398

   15,414

 14,723

   13,840

 16,699

   15,697

 15,000

   14,100

 18,026

   16,944

 16,183

   15,212

 18,843

    17,712

 16,914

    15,899

           900,000

 16,944

   15,927

 15,217

   14,304

 17,266

   16,230

 15,506

   14,576

 18,638

   17,520

 16,732

   15,728

 19,485

    18,316

 17,489

    16,440

           950,000

 17,498

   16,448

 15,714

   14,771

 17,832

   16,762

 16,011

   15,050

 19,251

   18,096

 17,279

   16,242

 20,127

    18,919

 18,061

    16,977

         1,000,000

 18,054

   16,971

 16,210

   15,237

 18,397

   17,293

 16,517

   15,526

 19,865

   18,673

 17,827

   16,757

 20,771

    19,525

 18,636

    17,518

         1,100,000

 19,274

   18,118

 17,300

   16,262

 19,645

   18,466

 17,630

   16,572

 21,214

   19,941

 19,032

   17,890

 22,185

    20,854

 19,899

    18,705

         1,200,000

 20,497

   19,267

 18,391

   17,288

 20,890

   19,637

 18,742

   17,617

 22,566

   21,212

 20,237

   19,023

 23,598

    22,182

 21,161

    19,891

         1,300,000

 21,717

   20,414

 19,842

   18,651

 22,136

   20,808

 19,853

   18,662

 23,915

   22,480

 21,442

   20,155

 25,014

    23,513

 22,424

    21,079

         1,400,000

 22,939

   21,563

 20,572

   19,338

 23,382

   21,979

 20,967

   19,709

 25,265

   23,749

 22,649

   21,290

 26,428

    24,842

 23,688

    22,267

         1,500,000

 24,160

   22,710

 21,163

   19,893

 24,627

   23,149

 22,079

   20,754

 26,616

   25,019

 23,853

   22,422

 27,842

    26,171

 24,949

    23,452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถเก๋ง กลุ่ม 4

ปีที่ 2 

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ทุนประกัน 

ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่เกิน 2,000 ซีซี

เกิน 2,000 ซีซี เกิน 2,000 ซีซี

ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่เกิน 2,000 ซีซี

เกิน 2,000 ซีซี เกิน 2,000 ซีซี

ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่เกิน 2,000 ซีซี

เกิน 2,000 ซีซี เกิน 2,000 ซีซี

ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่เกิน 2,000 ซีซี

เกิน 2,000 ซีซี เกิน 2,000 ซีซี

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

         400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11,888

  11,056

 

 

         450,000

 

 

 

 

 

 

 

 

12,265

  11,406

11,826

  10,998

  12,808

  11,911

12,347

 

         500,000

  11,972

  11,254

 

          -  

  12,195

  11,463

 

          -  

  13,142

  12,353

  11,826

  11,116

  13,730

  12,906

  13,247

  12,452

         530,000

  12,501

  11,751

 

          -  

  12,517

  11,766

 

          -  

  13,495

  12,685

  12,140

  11,412

  14,343

  13,482

  14,343

  13,482

         570,000

  12,714

  11,951

 

          -  

  12,951

  12,174

 

          -  

  13,963

  13,125

  12,557

  11,804

  14,588

  13,713

  14,588

  13,713

         600,000

  13,031

  12,249

 

          -  

  13,275

  12,479

  11,944

  11,227

  14,315

  13,456

  12,872

  12,100

  14,957

  14,060

  14,957

  14,060

         620,000

  13,243

  12,448

  11,914

  11,199

  13,429

  12,623

  12,138

  11,410

  14,549

  13,676

  13,079

  12,294

  15,202

  14,290

  15,202

  14,290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถเก๋ง กลุ่ม 5

ปีที่ 2 

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ทุนประกัน 

ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่เกิน 2,000 ซีซี

เกิน 2,000 ซีซี เกิน 2,000 ซีซี

ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่เกิน 2,000 ซีซี

เกิน 2,000 ซีซี เกิน 2,000 ซีซี

ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่เกิน 2,000 ซีซี

เกิน 2,000 ซีซี เกิน 2,000 ซีซี

ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่เกิน 2,000 ซีซี

เกิน 2,000 ซีซี เกิน 2,000 ซีซี

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

เบี้ยรวม

ชำระ

         450,000

 

          -  

 

          -  

 

          -  

 

          -  

  12,265

  11,529

 

          -  

  12,807

  12,039

 

          -  

         470,000

 

          -  

 

          -  

 

          -  

 

          -  

  12,616

  11,859

 

          -  

  13,176

  12,385

  11,854

  11,143

         500,000

  11,972

  11,254

 

          -  

  12,195

  11,463

 

          -  

  13,143

  12,354

  11,826

  11,116

  13,830

  13,000

  12,347

  11,606

         520,000

  12,814

  12,045

 

          -  

  12,411

  11,666

 

          -  

  13,378

  12,575

  12,034

  11,312

  13,975

  13,137

  12,557

  11,804

         550,000

  12,502

  11,752

 

          -  

  12,735

  11,971

 

          -  

  13,730

  12,906

  12,347

  11,606

  14,343

  13,482

  12,897

  12,123

         580,000

  12,820

  12,051

 

          -  

  13,060

  12,276

 

          -  

  14,081

  13,236

  12,663

  11,903

  14,711

  13,828

  13,224

  12,431

         620,000

  13,244

  12,449

  11,915

  11,200

  13,492

  12,682

  12,378

  11,635

  14,549

  13,676

  13,079

  12,294

  15,201

  14,289

  13,661

  12,841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: กลุ่มรถ 1-5

 

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด

 

ประกันภัย ชั้น1 เบี้ยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

อาคเนย์ประกันภัย เบี้ยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ

 

บริษัท สหมงคลประกันภัย

ประกันภัยประเภท 1 เบี้ยพิเศษ ราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

รถเก๋งส่วนบุคคล(1.10)ใช้เฉพาะ

รถ กลุ่ม 3,4,5 เท่านั้น

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษี

 

200,000.- บาท

10,239.- บาท

11,000.- บาท

 

300,000.- บาท

11,170.- บาท

12,000.- บาท

 

400,000.- บาท

12,101.- บาท

13,000.- บาท

 

500,000.- บาท

13,032.- บาท

14,000.- บาท

 

รถนั่งส่วนบุคคล(2.10)และรถ

กระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน(3.20)

ทุนประกัน

เบี้ยสุทธิ

เบี้ยรวมภาษี

 

200,000.- บาท

10,239.- บาท

11,000.- บาท

 

300,000.- บาท

11,170.- บาท

12,000.- บาท

 

400,000.- บาท

12,101.- บาท

13,000.- บาท

 

500,000.- บาท

13,032.- บาท

14,000.- บาท

 

เอกสารการทำประกัน

          สำเนาทะเบียนรถ

          บัตรข้าราชการ,บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

          รูปรถคันทำประกัน 4 ด้าน (ชื่อในรายการจดทะเบียนต้องตรงกับบัตร)

เงื่อนไขการรับประกัน

          ไม่จำกัดอายุรถ

          หากทุนประกันต่ำกว่า 200,000.- บาท ให้ใช้เบี้ย 11,000.- บาท

          หากราคารถเกิน 500,000.- บาท ให้ใช้ทุนสูงสุดที่ 500,000.- บาท

ประกันภัยเบี้ยรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สหมงคล Text Box: กลุ่มรถ 1-5