รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

 

 

แพลน

 

บุคคลภายนอก(คู่กรณี)  

ความคุ้มครองผู้เอาประกัน          

กรณีผิด

 

ซื้อผ่าน

ข้อมูลบริษัท  

เงื่อนไข

การรับประ

กันรถแต่

ละบริษัท 

ประเภทรถ  

ชีวิต,บาด

ทรัพย์สิน

ซ๋อมรถ

PA  

ค่ารักษา  

ประกันตัว  

จ่ายร่วม

เบี้ย       รวม  

เว็บ

 

 

เจ็บ/คน 

เสียหาย

ประกัน

ทุน

คน

ต่อคน

คน

excess

 

ชำระ

อาคเนย์          

แพลทติ นั่ม 3+ มินิ

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

2,000,000

100,000

100,000

5/3/7

50,000

5/3/7

300,000

2,000

6,500

5,980

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

2,000,000

100,000

100,000

5/3/7

50,000

5/3/7

300,000

1,000

7,000

6,440

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

2,000,000

100,000

100,000

5/3/7

50,000

5/3/7

300,000

-

7,500

6,900

แพลทติ นั่ม 3+  

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

2,000,000

150,000

100,000

5/3/7

50,000

5/3/7

300,000

2,000

7,000

6,440

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

2,000,000

150,000

100,000

5/3/7

50,000

5/3/7

300,000

1,000

7,500

6,900

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

2,000,000

150,000

100,000

5/3/7

50,000

5/3/7

300,000

-

8,000

7,360

เอเชีย    

3Plus      

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

4

100,000

4

300,000

2,000

6,800

6,256

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

150,000

100,000

4

100,000

4

300,000

2,000

7,100

6,532

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

200,000

100,000

4

100,000

4

300,000

2,000

7,400

6,808

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

300,000

100,000

4

100,000

4

300,000

2,000

8,000

7,360

เจ้าพระยา    

3 พลัส  

เก๋ง/กระบะ/ตู้

250,000

1,000,000

100,000

100,000

5

100,000

5

200,000

2,000

6,500

5,980

เก๋ง/กระบะ/ตู้

250,000

1,000,000

150,000

100,000

5

100,000

5

200,000

2,000

6,800

6,256

OK 1

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

5

100,000

5

200,000

-

6,600

6,072

OK 2

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

150,000

100,000

5

100,000

5

200,000

-

7,000

6,440

OK 3

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

200,000

100,000

5

100,000

5

200,000

-

7,400

6,808

ปิคอัพ

กระบะ

500,000

1,000,000

100,000

100,000

5

100,000

5

200,000

2,000

5,800

5,336

MSIG        

safe1

เก๋ง/กระบะ

1,000,000

1,000,000

150,000

100,000

5

100,000

5

300,000

2,000

7,000

6,440

safe2

เก๋ง/กระบะ

1,000,000

1,000,000

200,000

100,000

5

100,000

5

300,000

2,000

7,890

7,259

safe3

เก๋ง/กระบะ

1,000,000

1,000,000

300,000

100,000

5

100,000

5

300,000

2,000

8,690

7,995

safe4

เก๋ง/กระบะ

1,000,000

1,000,000

150,000

100,000

5

100,000

5

300,000

-

7,900

7,268

safe5

เก๋ง/กระบะ

1,000,000

1,000,000

200,000

100,000

5

100,000

5

300,000

-

8,800

8,096

ไทยพาณิชย์  

3 พลัส 

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000

5

100,000

5

200,000

-

7,000

6,440

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

1,000,000

150,000

100,000

5

100,000

5

200,000

-

7,800

7,176

เก๋ง/กระบะ/ตู้

1,000,000

1,000,000

200,000

100,000

5

100,000

5

200,000

-

8,500

7,820

คูเนีย      

ซุปเปอร์เซฟ

เก๋ง/กระบะ/ตู้

150,000

400,000

100,000

50,000

5/3/12

50,000

5/3/12

200,000

2,000

5,900

5,428

  แฮปปี้เซฟ  

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

5/3/12

50,000

5/3/12

200,000

2,000

6,800

6,256

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

150,000

100,000

5/3/12

50,000

5/3/12

200,000

-

7,700

7,084

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

200,000

100,000

5/3/12

50,000

5/3/12

200,000

2,000

7,800

7,176

 LMG      

  ซุปเปอร์เซฟ 3  

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

7/3/12

100,000

7/3/12

300,000

2,000

6,900

6,348

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

200,000

100,000

7/3/12

100,000

7/3/12

300,000

2,000

7,900

7,268

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

300,000

100,000

7/3/12

100,000

7/3/12

300,000

2,000

8,900

8,188

  เอกซ์ตร้า  

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

7/3/12

100,000

7/3/12

300,000

-

7,900

7,268

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

200,000

100,000

7/3/12

100,000

7/3/12

300,000

-

8,900

8,188

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

300,000

100,000

7/3/12

100,000

7/3/12

300,000

-

9,900

9,108

ศรีเมือง  

Premium

เก๋ง/กระบะ

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000

7/4

100,000

7/4

200,000

2,000

7,000

6,440

Privilege

เก๋ง/กระบะ

1,000,000

1,000,000

200,000

100,000

7/4

100,000

7/4

200,000

2,000

7,500

6,900

  นำสิน  

  3+  

เก๋ง

500,000

1,000,000

100,000

100,000

4

50,000

4

200,000

2,000

6,950

6,394

กระบะโดยสาร

250,000

1,000,000

100,000

100,000

4

50,000

4

200,000

2,000

7,300

6,716

กระบะบรรทุก

250,000

1,000,000

100,000

100,000

2

50,000

2

200,000

2,000

7,300

6,716

สหมงคล

3+

เก๋ง/กระบะ

500,000

1,000,000

150,000

500,000

/ครั้ง

 

 

200,000

2,000

6,900

6,348

ไอโออิ  

3+  

เก๋ง

500,000

1,000,000

100,000

100,000

5

50,000

5

200,000

2,000

8,496

7,816

กระบะ

500,000

1,000,000

100,000

100,000

3

50,000

3

200,000

2,000

9,141

8,410

อลิอันส์          

ไม่เกิน7ปี 

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

7

100,000

7

300,000

2,000

6,200

5,704

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

200,000

100,000

7

100,000

7

300,000

2,000

7,200

6,624

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

300,000

100,000

7

100,000

7

300,000

2,000

8,200

7,544

รถเกิน7ปี

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

7

100,000

7

300,000

2,000

6,500

5,980

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

200,000

100,000

7

100,000

7

300,000

2,000

7,800

7,176

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

300,000

100,000

7

100,000

7

300,000

2,000

8,800

8,096

  มิตรแท้  

6D

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

5

50,000

5

300,000

2,000

6,666

6,133

7ND

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

100,000

100,000

5

50,000

5

300,000

-

7,777

7,155

7D

เก๋ง/กระบะ/ตู้

500,000

1,000,000

180,000

100,000

5

50,000

5

300,000

2,000

7,777

7,155

วิริยะ

3+ เก๋ง

เก๋ง/กระบะ

250,000

1,000,000

200,000

50,000

6

50,000

6

200,000

-

8,900

8,188

สินมั่นคง  

3 คุ้ม (3+)  

เก๋ง/กระบะ

250,000

1,000,000

150,000

50,000

5

50,000

5

200,000

2,000

7,777

7,155

เก๋ง/กระบะ

250,000

1,000,000

150,000

50,000

5

50,000

5

200,000

-

8,888

8,177

กรุงเทพ

3+ sure

เก๋ง

1000,000

1000,000

100,000

100,000

7

100,000

7

250,000

2,000

7,000

 

Rounded Rectangle:
ราคาประกัน 3 พลัส

หมายเหตุ -  งดรับประกันรถยุโรป และรถญี่ปุ่นบางรุ่น บางยี่ห้อ บางปี กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันอีกครั้ง

ประกัน 3พลัส ทุกบริษัทราคาถูก ราคาประกัน 3 พลัส 3+  บริษัท  3plus ประกันภัยประเภท 5, 3พลัส 3plusประกัน3 พลัส ราคาถูกที่สุด ประกันรถยนต์ราคาถูก พรบ.ประกันบ้าน ประกันภัยทางทะเลประกันภัย paRounded Rectangle: