รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:
Rounded Rectangle:

ข้อมูลบริษัท  

  แพลน  

 ประเภทรถ  

บุคคลภายนอก(คู่กรณี)  

ความคุ้มครองรถประกัน        

เบี้ย

รวม

ซื้อผ่านเว็บ

  หมายเหตุ  

เสียชีวิตบาดเจ็บ

ทรัพย์สิน เสียหาย

PA  

ค่ารักษา  

ประกันตัว  

ทุน

คน

ต่อคน

คน

อาคเนย์                      

GOLD      

เก๋ง

1,000,000

2,000,000

50,000

5

50,000

5

100,000

3,000

2,760

ราคารวมพรบ.              

เก๋งนิติบุคคล

1,000,000

2,000,000

50,000

5

50,000

5

100,000

4,000

3,680

ตู้บุคคล

1,000,000

2,000,000

50,000

7

50,000

7

100,000

4,500

4,140

กระบะ

1,000,000

2,000,000

50,000

3

50,000

3

100,000

4,000

3,680

SILVER      

เก๋ง

250,000

1,000,000

 

 

 

 

50,000

2,800

2,576

เก๋งนิติบุคคล

250,000

1,000,000

 

 

 

 

50,000

3,900

3,588

ตู้บุคคล

250,000

1,000,000

 

 

 

 

50,000

4,300

3,956

กระบะ

250,000

1,000,000

 

 

 

 

50,000

3,800

3,496

ไดมอนด์      

เก๋ง

3,000,000

1,000,000

100,000

5

50,000

5

300,000

2,500

2,300

       

เก๋งนิติบุคคล

3,000,000

1,000,000

100,000

5

50,000

5

300,000

3,500

3,220

ตู้บุคคล

3,000,000

1,000,000

100,000

7

50,000

7

300,000

3,600

3,312

กระบะ

3,000,000

1,000,000

100,000

3

50,000

3

300,000

3,300

3,036

เจ้าพระยา                

กันเหนียว 1    

เก๋ง

100,000

200,000

50,000

5

50,000

5

200,000

1,850

1,702

                 

ตู้บุคคล

100,000

200,000

50,000

5

50,000

5

200,000

2,810

2,585

กระบะ

100,000

200,000

50,000

5

50,000

5

200,000

2,530

2,328

กันเหนียว 2    

เก๋ง

250,000

1,000,000

50,000

5

50,000

5

200,000

2,150

1,978

ตู้บุคคล

250,000

1,000,000

50,000

5

50,000

5

200,000

3,110

2,861

กระบะ

250,000

1,000,000

50,000

5

50,000

5

200,000

2,830

2,604

กันเหนียว 3    

เก๋ง

500,000

1,000,000

100,000

5

100,000

5

200,000

2,999

2,759

ตู้บุคคล

500,000

1,000,000

100,000

5

100,000

5

200,000

3,999

3,679

กระบะ

500,000

1,000,000

100,000

5

100,000

5

200,000

3,299

3,035

เอเชีย                

 BASIC    

เก๋ง

250,000

600,000

 

 

 

 

200,000

2,000

1,840

                 

ตู้บุคคล

250,000

600,000

 

 

 

 

200,000

3,000

2,760

กระบะ

250,000

600,000

 

 

 

 

200,000

2,750

2,530

 EXTRA    

เก๋ง

500,000

1,000,000

 

 

50,000

5

200,000

2,250

2,070

ตู้บุคคล

500,000

1,000,000

 

 

50,000

5

200,000

3,250

2,990

กระบะ

500,000

1,000,000

 

 

50,000

5

200,000

3,000

2,760

SPECIAL    

เก๋ง

1,000,000

2,000,000

 

 

100,000

5

200,000

2,500

2,300

ตู้บุคคล

1,000,000

2,000,000

 

 

100,000

5

200,000

3,500

3,220

กระบะ

1,000,000

2,000,000

 

 

100,000

5

200,000

3,250

2,990

ไอโออิ        

GOLDY

เก๋ง

2,500,000

1,000,000

100,000

5

100,000

5

200,000

3,850

3,542

ราคารวมพรบ.        

ECON

เก๋ง

1,000,000

50,000

50,000

5

50,000

5

200,000

3,450

3,174

SUPER SAVE

กระบะ

1,000,000

50,000

50,000

3

50,000

3

200,000

4,500

4,140

CAR FOR U  

เก๋ง

600,000

250,000

50,000

5

50,000

5

200,000

2,900

2,668

กระบะ

600,000

250,000

50,000

3

50,000

3

200,000

3,900

3,588

ไทยพาณิชย์    

ป.3    

เก๋ง

500,000

1,000,000

50,000

5

50,000

5

200,000

3,546

3,262

     

กระบะ

500,000

1,000,000

50,000

3

50,000

3

200,000

4,868

4,479

ตู้บุคคล

500,000

1,000,000

50,000

12

50,000

12

200,000

5,083

4,676

MSIG            

A

เก๋ง

1,000,000

2,000,000

200,000

7

50,000

7

300,000

3,800

3,496

ราคารวมพรบ.            

B

เก๋ง

1,000,000

1,000,000

100,000

7

50,000

7

200,000

3,200

2,944

C

เก๋ง

250,000

1,000,000

100,000

7

 

 

100,000

2,900

2,668

A  

ตู้บุคคล

1,000,000

2,000,000

100,000

12

50,000

12

300,000

5,300

4,876

กระบะ

1,000,000

2,000,000

100,000

3

50,000

3

300,000

4,900

4,508

B  

ตู้บุคคล

1,000,000

1,000,000

50,000

12

 

 

200,000

4,700

4,324

กระบะ

1,000,000

1,000,000

50,000

3

 

 

200,000

4,300

3,956

นำสิน      

ประกันชั้น 3

(ประเภท 3 )

เก๋ง

500,000

1,000,000

50,000

5

50,000

5

100,000

2,900

2,668

ราคารวมพรบ.      

เก๋งนิติบุคคล

500,000

1,000,000

50,000

5

50,000

5

100,000

3,950

3,634

กระบะ(210)

250,000

1,000,000

50,000

7

50,000

7

100,000

4,400

4,048

กระบะ(320)

250,000

1,000,000

50,000

3

50,000

3

100,000

3,900

3,588

 

 

 

 

กลับสู่ด้านบน

 

 

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่มีในตารางข้างต้นกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ราคาประกันภัยชั้น 3ประกันภัยให้เราเป็นที่ปรึกษาประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 บริษัทต่างๆ Rounded Rectangle: