ราคาประกันภัยชั้น 1 ประกันภัยประเภท 1

รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 ประกันชั้น 1 ราคา
Rounded Rectangle: เกี่ยวกับประกันชั้น 1 ประเภท 1

ขั้นตอนการเช็คเบี้ยประกันประเภท 1

1.   ส่งเอกสารสำเนากรมธรรม์(ประกันภัย)ของเดิม มาที่หมายเลข 038– 346516  พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ

           หรือ  สแกนกรมธรรม์แนบอีเมลมาที่   sppostcenter@hotmail.co.th พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ

2.  หากมีใบ แจ้งเตือนต่ออายุ หรือ ใบส่วนลดประวัติดี ไม่ต้องใช้กรมธรรม์ฉบับเก่า

 

ขั้นตอนการเช็คเบี้ยประกันประเภท 1วิธีที่2 แบบสอบถาม

1. ยี่ห้อรถ  2.รุ่นรถ 3.ปีค.ศ.  4.ขนาดเครื่อง ซีซี

5.ประวัติดีของเดิม ไม่มี/ขาดต่อเกิน 1เดือน/ไม่ได้ทำ  20%    30%    40%   ** เลือกเพียงข้อเดียว 

6.การเคลมปีที่ผ่านมา  มี          ไม่มี     7.การใช้รถ    ส่วนบุคคล     พาณิชย์/รับจ้าง/ขนส่ง

7.ชื่อผู้เอาประกัน 8.ทะเบียนรถ

9.เบอร์ติดต่อกลับ 10. อีเมล

11.รายละเอียดอื่น หรือสิ่งที่ต้องการเพิ่ม ข้อสอบถาม และอื่นๆ

ส่งข้อความทันที

 

* หมายเหตุ  การเช็คเบี้ย วิธีที่ 2 แบบสอบถาม จะให้ส่วนลดประวัติดีตามจริง ในกรณีที่ต้องการรับประกันต้องมีหลักฐานอื่นประกอบ เช่นกรมธรรมประกันภัยปีที่แล้ว  หรือ ใบเตือนต่ออายุ  (ยกเว้นรถทีไม่เคยทำประกัน)

*** ข้อมูล เงื่อนไขการรับประกัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เช็คราคาประกันชั้น 1Rounded Rectangle: