รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 และในปัจจุบันได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 330 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีแห่งความสำเร็จได้ดำเนินการธุรกิจวินาศภัยด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สูงขึ้นต่อไป

ประวัติความเป็นมา บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย
บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย อีกหนึ่งความภูมิใจ ของบริษัทเจ้าพราะยาประกันภัย