รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:

 

พันธกิจ
ปลูกฝังอุดมการณ์ในด้านการบริการ พัฒนางานภายในและภายนอกองค์กรให้ดำเนินอย่างเป็นระบบ กำหนด มาตรฐานกลุ่มตัวแทน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญงานประกันและมีความสามารถเพื่อ การรองรับระบบเทคโนโลยี

ข้อมูลสำคัญในรอบปี
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนในการเป็น บริษัทประกันภัยที่ขอเสนอตัวเองเป็นทางเลือกใหม่ในใจคุณ และการบริการให้เป็นเลิศเพื่อรองรับการขยายตัว ในอนาคตสำหรับอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยประจำปี 2547 รวม192 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 380 %

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยพร้อมด้วยการบริการ ที่เป็นเลิศและมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งนี้เพื่อประโยชน์ อันสูงสุดสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ

เอเชียประกันภัย ให้คุณโลดแล่นในทุกองศาชีวิต ตามที่คุณคิดและต้องการ

เอเชียประกันภัย ผู้ริเริ่มประกันภัย 3พลัส

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ ด้วยทุนที่ชำระแล้ว 30 ล้านบาท

http://www.asiainsurance.co.th/images/3plusOnly2.jpg

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546  กลุ่มผู้ชำนาญการด้านธุรกิจประกันภัยนำโดยนายจุลพยัพ ศรีกาญจนา ได้เข้าถือหุ้นและบริหารงาน  เพื่อสร้าง “เอเชียประกันภัย” ให้เป็นบริษัทประกันภัย ที่มีนวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัย

http://www.asiainsurance.co.th/images/3plusOnly2.jpg

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด คิดค้นกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบบแรกในประเทศไทย  จนได้เป็น Generic Name ของวงการประกันภัย คือ ASIA 3+ ที่สร้างความแปลกใหม่  เพิ่มสีสันให้กับวงการประกันภัย  และได้รับการยกย่อง เป็นบริษัทประกันภัยแนวนวัตกรรมใหม่

http://www.asiainsurance.co.th/images/3plusOnly2.jpg

ปี 2550 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด ได้รับรางวัล GOLD AWARD สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD 2007 อันดับหนึ่ง จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประเภทแนวความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดใหม่

http://www.asiainsurance.co.th/images/3plusOnly2.jpg

เปิดศูนย์จำหน่าย ASIA 3+  บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นการให้บริการแบบครบวงจร เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจากผู้บริโภคอย่างแท้จริง

http://www.asiainsurance.co.th/images/3plusOnly2.jpg

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551  ธนาคาร DEG (KFW) ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของสหภาพยุโรป  ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ พัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายกิจการ และเสริมฐานะความมั่นคงทางการเงิน  ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท

ประวัติบริษัทเอเชียประกันภัย เอเชียประกันภัย เอเชียประกันภัยสำนักงานใหญ่

ประวัติบริษัทเอเชียประกันภัย