ประกัน ชั้น 1 ราคาถูก เจ้าพระยา

รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:
ผลิตภัณฑ์บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
         ใส่ใจ   ห่วงใยกว่า

บริษัท  เจ้าพระยาประกันภัย  จำกัด (มหาชน)

   เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แบบพิเศษ   เฉพาะรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 2–10 ปี 

ความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ลำดับ

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

รหัส 110

รหัส 320

1

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ รวมรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

ตามทุนประกันภัย

2

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

 

 

      2.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

 

 

 

ต่อคน

250,000

250,000

 

ต่อครั้ง

10,000,000

10,000,000

 

      2.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน  ต่อครั้ง

1,000,000

1,000,000

3

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

50,000 ( 7 คน)

50,000 ( 3 คน)

4

การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

50,000 ( 7 คน)

50,000 ( 3 คน)

5

การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) ต่อครั้ง

200,000

200,000

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

 

1. มีค่าความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท และ 5,000 บาท / ตัวรถคันเอาประกันภัยด้วยทุกครั้ง ( ไม่สามารถอนุโลมได้ทุกกรณี )

2. ต้องมีรูปถ่ายรถยนต์ด้วยทุกครั้งก่อนทำประกันภัย

 

3. ใช้สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รหัส 110 ( เฉพาะกลุ่ม 3 , 4 , 5 ) , รหัส 320 (รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 4,000 กก.)

4. ไม่มีส่วนลดประวัติดีต่อเนื่องในปีต่อไป

5. มีบริการรถยกฉุกเฉิน , บริการน้ำมันฉุกเฉิน โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นเกาะต่างๆ

   แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ต โดยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ( ตามเงื่อนไขของบริษัท )

6. ซ่อมอู่ในเครือ 

7. สามารถเบิกค่าถ่ายรูปรถยนต์ได้

8. ยกเว้นรถนำเข้าจากต่างประเทศ ที่อะไหล่หายาก และยี่ห้อ CHEVROLET ทุกรุ่น

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ รถเก๋ง และ รถกระบะ 4 ประตูนั่งส่วนบุคคล ( รหัส 110 ) กลุ่ม 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท

 

ค่าความเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท

อายุรถ

ทุนประกันภัย

ไม่เกิน 2000 ซีซี

ชำระ

เกิน 2000 ซีซี

ชำระ

 

อายุรถ

ทุนประกันภัย

ไม่เกิน 2000 ซีซี

ชำระ

เกิน 2000 ซีซี

ชำระ

เบี้ยรวมภาษี

เบี้ยรวมภาษี

 

เบี้ยรวมภาษี

เบี้ยรวมภาษี

2 ปี

200,000

8,799.68

8,184

8,800.75

8,185

 

2 ปี

200,000

6,800.92

6,325

6,800.92

6325

3 ปี

200,000

8,799.68

8,184

8,800.75

8,185

 

3 ปี

200,000

6,800.92

6,325

6,800.92

6325

4 ปี

200,000

8,799.68

8,184

8,800.75

8,185

 

4 ปี

200,000

6,799.85

6,324

6,800.92

6325

5 ปี

200,000

8,800.75

8,185

8,799.68

8,184

 

5 ปี

200,000

6,800.92

6,325

6,800.92

6325

6 ปี

100,000

8,800.75

8,185

8,799.68

8,184

 

6 ปี

100,000

6,800.92

6,325

6,800.92

6325

7 ปี

100,000

8,799.68

8,184

8,800.75

8,185

 

7 ปี

100,000

6,800.92

6,325

6,800.92

6325

8 ปี

100,000

8,600.66

7,999

8,601.73

8,000

 

8 ปี

100,000

6,600.83

6,139

6,600.83

6139

9 ปี

100,000

8,600.66

7,999

8,600.66

7,999

 

9 ปี

100,000

6,600.83

6,139

6,601.90

6140

10 ปี

100,000

8,600.66

7,999

8,600.66

7,999

 

10 ปี

100,000

6,601.90

6,140

6,600.83

6139

รถยนต์กลุ่ม 3

รถยนต์กลุ่ม 4

รถยนต์กลุ่ม 5

รถกระบะ

เจ้าพระยาประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย

ประกันชั้น 1 เริ่มต้น 6800