รายชื่อ บริษัท ประกันภัย

 

อาคเนย์

นำสิน

 

เจ้าพระยา

ไทยศรี

 

เอเชีย

สหมงคล

 

เมืองไทย

วิริยะ

 

มิตรแท้

กรุงเทพ

 

ไอโออิ

เทเวศ

 

อินทร

ทิพย

 

เอ็มเอสไอจี

เจอเนอรารี

 

สินมั่นคง

ไทยพาณิชย์

 

อลิอันซ์ซีพี

โตเกียวมารีน

 

คูเนีย

ไทยประกัน

 

นวกิจ

กมล

 

คุ้มภัย

แอกซ่า

 

แอลเอ็มจี

บริษัทอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ประกันภัยทางทะเล

 -Institute Cargo Clauses (A)

 -nstitute Cargo Clauses (B)

 -nstitute Cargo Clauses (C)

เปรียบเทียบประกันทางทะเล

ประกันภัยการว่างงาน

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

การประกันภัยต่อ

ประกันภัยการโจรกรรม

ประกันอิสรภาพ

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันอัคคีภัย

รวมประกันเบ็ดเตล็ด (ย่อ)

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ภาวะ ประเภทความเสี่ยงภัย

สาระ ความรู้ ประกันภัย

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุ

การบริหารความเสี่ยง

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย

ประเภทของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัย

 

 

 

 

ลิงค์ย่อย ภายใน

รายชื่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสา

กลุ่มรถยนต์ (รถเก๋ง รย.1)

 

 

 

 

 

 Text Box:
ที่ปรึกษาที่ดีที่สุด ประกันอัคคีภัย ประกันโรงงาน ร้านค้า ราคาพิเศษ ประกันไฟไหม้  อัคคีภัย เงื่อนไข การเบิกจ่ายประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)

 

    "อัคคีภัย" เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความประมาท อันนำมาซึ่งความสูญเสีย แก่ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน

 

     จากที่ได้มีการสำรวจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย พบว่าสาเหตุอันดับหนึ่งนั้นเกิดจากความประมาท โดยจะเกิดเหตุกับอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และร้านค้า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้สูง ดังนั้น การทำ "ประกันอัคคีภัย" จะทำให้ท่านได้รับความคุ้มครองความสูญเสีย หรือ เสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการเพิ่มความอุ่นใจ และทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 กรมการประกันภัย ยังได้ประกาศใช้กรมธรรม์อัคคีภัยฉบับใหม่ที่จะให้ความคุ้มครอง เฉพาะกับที่อยู่อาศัย เรียกว่า "กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย" (Household Policy) ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้จะได้รับการปรับปรุง ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ จากการทำประกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมมากขึ้น โดยมีความคุ้มครองเพิ่มเติม จากกรมธรรม์อัคคีภัยปกติ

ผู้มีสิทธิทำประกันอัคคีภัย

          เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิ์มีผลประโยชน์ และส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย

สิ่งปลูกสร้าง สำหรับกรมธรรม์อัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ กำแพง รั้ว ประตู ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต คอนโดมีเนียม

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้

· ตัวอาคาร บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)

· เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตรา

ทรัพย์สินที่อยู่ในตัวอาคารนั้นๆ

ทรัพย์สินที่ไม่รวมอยู่ในการประกันภัย

(เว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์โดยชัดเจน)

· สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้ดูแลรักษา

· เงินแท่ง หรือทองแท่ง อัญมณีที่มีค่า

· โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 2,000 บาท (10,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ที่อยู่อาศัย)

· ต้นฉบับเอกสาร แบบแปลน แผนผัง หรือ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรสแตมป์ เงินตรา ธนบัตร

· เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหาย เพราะเดินเครื่องเกินกำลัง วงจรลัด หรือไฟฟ้ารั่ว จนทำให้เกิดเพลิงไหม้

วัตถุระเบิด

ภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐาน

 

ความคุ้มครอง

กรมธรรม์อัคคีภัยปกติ

กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

1. เพลิงไหม้

คุ้มครอง

คุ้มครอง

1. ฟ้าผ่า

คุ้มครอง แต่ไม่รวม

เครื่องใช้ไฟฟ้า

คุ้มครอง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่อเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า

1. ภัยระเบิด

คุ้มครองเฉพาะ

การระเบิดของก๊าซที่ใช้

เพื่อการอยู่อาศัย

 

1. ภัยจากยานพาหนะ

ไม่คุ้มครอง

คุ้มครอง

1. ภัยจากอากาศยาน

ไม่คุ้มครอง

คุ้มครอง

1. ภัยจากน้ำ

ไม่คุ้มครอง

คุ้มครอง

ภัยพิเศษที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้

     ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์มาตรฐานผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ดังนี้

· ภัยจากลมพายุ

· ภัยจากน้ำท่วม

· ภัยจราจล นัดหยุดงาน

· ภัยจากควัน

ภัยแผ่นดินไหว

ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

· ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ไฟป่า

· อาวุธนิวเคลียร์ และการแผ่รังสี

· ภัยสงคราม การรุกรานจากศัตรูต่างประเทศ หรือสงครามกลางเมือง

การกบฎ ปฏิวัติ จลาจล ยึดอำนาจ

 

 

 

 กลับสู่ด้านบน